Немски език за корпоративни клиенти

Онлайн курс по немски език

Ако Вашата работа е свързана с някоя от немскоезичните страни, ние ще Ви помогнем да повишите квалификацията на своите служители, за да могат те свободно да общуват с Вашите бизнес партньори и клиенти на немски език.

С нашите курсове, които са изцяло онлайн, Вие ще дадете възможност на своите служители да се обучават в удобно за тях време и място, по един сравнително нов, но утвърден в цял свят начин, носещ със себе си иновациите на бъдещето. Учебният план и времето на провеждане на курсовете се съобразяват изцяло с индивидуалните желания на нашите клиенти. Гласуваното ни доверие значи много за нас, поради тази причина Вашите служители ще бъдат поверени в ръцете на преподаватели, които са доказани специалисти в своята област и които с готовност и радост ще споделят своите знания. И разбира се, всеки курсист, успешно положил финалния тест, ще получи сертификат.

При интерес от Ваша страна с готовност ще изработим програма, покриваща спецификата на сферата, в която се развивате.

Оставаме на Ваше разположение за допълнителни въпроси!