Вдъхновени от върхови постижения & иновации

Предлагаме широк спектър от висококачествени онлайн курсове и допълнително учебно съдържание.

Често задавани въпроси

Залагайки на качеството, груповите обучения се провеждат с максимум шестима курсисти. В съчетание с хорариума, това е оптималният вариант за усвояване на целия материал.

Както сме посочили в общите ни условия, възможност за разсрочено плащане има. Можете да заплатите половината от цената на курса преди неговото започване, а остатъка до 15 работни дни след стартиране на онлайн курса.

Записването за курс става по телефона или като попълните полетата в раздел Записване. Във втория случай, след изпращане на заявката за участие, наш служител ще се свърже с Вас за уточняване на подробностите.

Онлайн курсът с езиков Център „Голденщайн“ е съвкупност от занятия с фронтална форма на обучение, в която всички курсисти и преподавателя са в постоянна live (жива) връзка, аналог на курсовете, които се провеждат във физическите школи, но с много предимства. Тази форма на обучение на първо място спестява време, както и дава възможност да се обърне специално внимание и на четирите елемента на езика, а именно: „четене, писане, слушане и говорене“. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време. Всеки курсист се нуждае от микрофон, слушалки, камера и интернет връзка. Като по този начин може да присъства на занятие от всяка точка на земята, където има достъп до интернет, което прави нашите курсове подходящи за всеки с натоварен график. При невъзможност за участие в занятие, урокът се записва и курсистът има достъп до пропуснатия урок и допълнително време за консултация с преподавателя относно пропуснатия материал. Освен това увеличеният хорариум дава възможност да се изработят всички упражнения от учебника и почти всички от работната тетрадка, като за курсистите остава да научат непознатите думи, които ще са предварително преведени, и граматиката. За тези курсисти, които желаят допълнителни упражнения, също са предвидени такива.

Всеки наш курсист успешно положил финалния тест, получава свидетелство (сертификат).

Да. За допълнителна информация за актуалните отстъпки и промоции се свържете с нас.

За да можете свободно да използвате езика в ежедневието си, са Ви необходими поне три нива по Европейската езикова рамка, т.е. ниво B1. Тези три нива са една солидна основа за свободна употреба на езика, която също така дава възможност за развитие на езиковия потенциал и доусъвършенстване на езиковата компетентност посредством нивата B2 и C1.

Успешно положеният финален тест е потвърждение, че сте усвоили материала и можете безпроблемно да продължите с надграждането на езика.

Предлагаме часове по разговорен немски и английски език, като програмата е индивидуална за всеки курсист и съобразена с неговите специфични нужди и желания.

Това са онлайн курсове, които имат за цел да повишат значително квалификацията на всеки един от Вас в съответната сфера, за да можете с лекота да приложите знанията си в областта на туризма, медицината и човешките ресурси (съпорт отделите). Учебните системи са специално разработени, давайки възможност всеки курсист да получи максимума от знания, с които свободно ще може да се справя със задълженията си. В тези курсове отново се набляга и на четирите компонента на езика: „четене, писане, слушане и говорене“, с което Вие ще придобиете увереността да кореспондирате изцяло на немски език и ще откриете нови възможности за професионална реализация пред себе си.

ОНЛАЙН КУРСОВЕ

ГРАФИК