Английски език за корпоративни клиенти

Онлайн курс по английски език

Във все по-динамичното ежедневие английският език е необходимост и Вие желаете Вашите служители да отговарят на международните корпоративни стандарти. Нашите онлайн курсове, които са повлияни от световните тенденции в онлайн обученията, ще подготвят всеки един Ваш служител, за да може той свободно и с лекота да изпълнява своите задължения и да даде своя принос за Вашата фирма. Ценим високо Вашето доверие и именно това ни кара да подбираме за Вас опитни и доказали се преподаватели, които с готовност и радост ще споделят своите знания. Работим с утвърдени учебни системи, отговарящи на всички критерии по Европейската езикова рамка (ЕЕР). След всяко ниво курсистите полагат финален тест. Всеки успешно издържал теста получава сертификат.

При интерес от Ваша страна с готовност ще изработим програма, покриваща спецификата на сферата, в която се развивате.

Моля свържете се с нас за допълнителна информация!