Настройка за успешно усвояване на език

Изучаването на език е обогатяващ опит, който излиза извън рамките на езиковия аспект. Езикът ни доближава до други култури и форми, позволяващи ни да изпитаме реалността и да я разберем по-добре. Все пак, това е сложен процес, който изисква много усилия и време, с което често не сме наясно. Както се случва и при изучаването на много други умения, ние често мечтаем за крайния резултат, без да виждаме труда, който трябва да се инвестира. Това често ни кара да се откажем от намерението си, веднага щом осъзнаем степента на усилията, които трябва да се положат. За да не се случи точно това, в тази статия ще Ви дадем някои идеи, които могат да бъдат много полезни. Целта е да си създадете реалистична картина за това „приключение“, в което се впускате и по този начин да възприемете положително отношение към учебния процес, което в крайна сметка ще го движи напред, вместо да го спъва.

1. Без бързане, но непрекъснато

Процесът на изучаване на даден език никога не свършва. Никога няма да стигнете до края, дори и при майчиния си език. Затова опитайте да подходите към процеса бавно, но без паузи, тъй като тук става дума за бягане на дълги разстояния. Задайте си реалистични и краткосрочни цели, които отговарят на Вашите нужди във всеки един момент. Преработете целите и си поставете нови или други, ако смятате, че е необходимо.

Например, помислете за причината, която е довела до изучаването на езика (пътуване, работа и т.н.) и се съсредоточете върху научаването на съответната лексика. Приложете стратегия, която е адаптирана към стила Ви на учене и оценявайте постигането на целта си. Ако е необходимо, потърсете алтернативна стратегия, за да научите лексиката или създайте свой собствен ресурс или инструмент за обучение, който най-добре отговаря на Вашите нужди и опит при изучаването на езици.

2. Бъдете наясно от самото начало, че няма да е лесно

Изучаването на език винаги е трудно и изисква време, воля и постоянство. На ниво начинаещи, ако нямате (или почти нямате) познания, усещането че сте научили много и бързо, е доста удовлетворяващо и окуражаващо. На по-високите нива, когато сте достигнали определено ниво, процесът на обучение се възприема като по-бавен, по-тромав и може би по-малко окуражаващ в краткосрочен план, отколкото в началото. В тези моменти се опитайте да си припомните причините, които са Ви накарали да научите езика. Почувствайте отново какво искате да постигнете.

Ще има и неприятни моменти, в които няма да разбирате или да бъдете разбирани.

Също така моменти на чувство на неудовлетвореност, по време на които се чувствате сякаш стоите на едно място или просто лоши дни, когато е по-добре да се разтоварите и да си починете, за да можете да продължите процеса на обучение с повече енергия. Всичко това е нормално и е част от учебния процес. Трябва да имаме предвид тези трудности, точно както можем да разчитаме и на много моменти на успех, които ни дава езиковото обучение.

3. Не се сравнявайте

Обикновено ние се сравняваме с други хора, които също изучават език. Това могат да бъдат съученици, хора, които като Вас живеят в чужбина за известно време… Понякога дори се правят сравнения с носители на езика, особено по отношение на плавната реч и произношението. Да, разбира се, че искаме да говорим като носители на езика!

Възможно е тези видове сравнения да ни мотивират, ако ги използваме внимателно. В повечето случаи обаче те са просто още един ненужен източник на неудовлетвореност. Всички ние имаме нашите силни и слаби страни. Разберете кои са Вашите и потърсете стратегии и инструменти, които да Ви помогнат да подобрите слабите си места.

4. Положително отношение към грешките

Страхът и срамът са две чувства, които често изпитваме, когато изучаваме език: ние се страхуваме да не направим грешка или се срамуваме от грешките, които сме направили. В този смисъл е препоръчително да сте наясно със следните точки:

Правенето на грешки е неизбежно и е съществена част от езиковото обучение. Каквото и да правите, допускате грешки. И то често. Това е абсолютно нормално. Най-важното е да можете да общувате, независимо от корекциите, които трябва да се направят.

Съвършенството не съществува и затова е нереалистична, а не полезна цел. Обаче да се говори все по-правилно и по-добре, е рационална цел.

Ако не говорите, защото се страхувате да не направите грешки или да не се изложите, ще пропуснете много възможности за практика и следователно ще постигате по-бавен напредък в учебния процес.

Коригирането на нашите грешки е възможност за подобрение, която не е критика на нашите способности. Запишете грешките, които правите най-често или тези, които са най-важни за Вас. Анализирайте ги и се опитайте да ги коригирате.

5. Обръщайте внимание на всички умения

Изучаването на чужд език означава развиване на комуникативна способност, която, както всички способности, трябва да се практикува. Поради тази причина е необходимо активно да се търсят ситуации, в които можете да говорите и упражнявате устната си компетентност (езикови тандеми, разговори със съседи и т.н.). Ясно е, че няма да се научите да говорите език, ако правите само граматически упражнения, както е ясно също, че граматиката, четенето и писането са аспекти, на които трябва да отделите време. Причината, поради която сте започнали да учите езика и стилът Ви на учене определят колко време ще бъде необходимо за всяко едно умение.