Преди да започнете да учите нов език

На какво трябва да обърнете внимание преди да започнете да учите език

Ако планирате да учите език, си заслужава да обмислите и да отговорите на въпросите, които ще повдигнем в тази статия. Целта е да вземете решения относно Вашата действителна мотивация и обстоятелствата около Вас. Това ще Ви помогне да запазите мотивацията си и да преодолеете разочароващите моменти, които могат да възникнат по време на учебния процес.

Кой език бих искал да науча?

Разбира се, тук има безброй възможности. Важно е обаче да се помни, че езиците, които са от едно и също езиково семейство както Вашият роден език, са по-лесни за изучаване от тези, които принадлежат към различно езиково семейство. Така за един испанец е по-лесно да научи френски, отколкото датски. По същия начин за един германец е по-лесно да научи холандски, отколкото за един португалец.

Когато решавате кой език искате да научите, трябва да знаете колко сте мотивирани и колко време наистина можете да посветите на учебния процес. Казано така – където има воля, има и начин.

Защо искам да уча даден език?

Това може би е най-важната точка от всички, защото тя е пряко свързана с мотивацията Ви. Искате ли да пътувате до дадена страна? Живеете ли или възнамерявате ли да живеете в чужбина? Искате ли да можете да общувате със семейството си или с нови хора? Искате ли да извършвате дейност, която тренира мозъка Ви? Искате ли да четете книги или да гледате филми на оригиналния език? Искате ли да разширите възможностите си за кариера?

В идеалния случай, Вашата мотивация е вътрешна. Не е едно и също да учите език поради личен интерес („Много ми харесва Германия и затова ходя там толкова често, колкото мога“) и поради външни и наложени причини („В работата ми беше препоръчано да посетя курс по английски език, за да подобря английския си език“).

Каквато и да е мотивацията Ви, във всеки случай е важно да сте наясно с причината, която Ви мотивира да учите даден език, както и че по този начин ще направите известен компромис със себе си.

Как да уча най-добре?

Едно от предимствата на изучаването на език като възрастен е, че имаме известен опит. Научили сме толкова много неща в живота си: по време на следването, на различни работни места, при дейностите в свободното си време, на курсовете, в които сме взимали участие и т.н. Когато анализираме целия този опит, знаем кои стратегии ни помагат да учим по-добре, т.е. да научим повече и да сме по-мотивирани.

Анализирайте опита си и разберете кои стратегии и ресурси са част от Вашия стил на учене и Ви позволяват да научите езика по интересен и мотивиращ начин.

Какви ресурси са ми необходими?

Сред различните ресурси, които са на Ваше разположение за изучаването на езици, са езиковите курсове в езиковите школи, онлайн курсовете, индивидуалното обучение, самообучението, курсовете и езиковите лагери в чужбина, различните приложения и т.н. Изберете за себе си онази опция, която е най-подходяща за Вас от гледна точка на управлението на времето, бюджета и личните Ви характеристики. Важно е да се знае, че самообучението (с учебници и / или приложения) изисква допълнително постоянство и самодисциплина.

Колко време е необходимо?

Изучаването на език изисква минимално постоянство. Освен уроците (когато посещавате езиково училище или онлайн курс), ще трябва да отделяте известно време за упражнения и домашна работа, които ще Ви помогнат да приложите и затвърдите материала от урока. Изчислете необходимото време и направете реална оценка на времето, което можете да посветите на изучаването на езика, направете си график и изберете форма на обучение, съобразена с Вашите нужди. Тук е важно да избегнете да се предадете след кратко време, защото сте осъзнали направения компромис и че за изучаването на дадения език е необходимо време.

Как мога да приложа на практика това, което съм научил?

Изучаването на немски език в Германия или Австрия е много по-различно от това да учите в България, където имате много по-малко възможности да практикувате наученото.

Ако познавате някого, с когото можете да говорите на избрания от Вас чужд език, не пропускайте тази възможност, дори и ако в началото комуникацията е по-трудна и не толкова свободна, както на Вашия роден език.

Потърсете в езиковите училища или в интернет хора, с които можете да направите езиков тандем.

Свържете се с чужденци във Вашата страна или се срещайте с тях или участвайте в организирани от тях дейности. Това също е отличен начин да осъществите контакт с тяхната култура.

Четете книги и гледайте предавания или филми на избрания от Вас чужд език. Ще видите, че ще постигнете бърз напредък по отношение на разбирането на речта.